درمان دایمی

فکر کن یک زخم قدیمی سر باز کند

نه

سر باز نکند

فکر کن سر زخم هیچ وقت بسته نشده باشد فقط گاهی دردش را فراموش کرده باشی

و با هر بار فراموشی یک مشت نمک بپاشند روی زخمت

درد عمیق تر میشود

جای زخم می سوزد

باید یک درمان دایمی پیدا کنی وگرنه از خونریزی شدید جان سالم به در نمیبری

دارم میگویم درمان....دایمی...

ببینم اصلا گوشت با من است؟

منبع اصلی مطلب : بوقیلیسم
برچسب ها : درمان دایمی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : لعنتی...خوب بشو دیگر